dr Takao Ishikawa

Stacks Image 4404
Urodzony w Tokio w 1979 r.

Adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ds. współpracy zagranicznej
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem Uniwersytetu Warszawskiego
Wicedyrektor Festiwalu Nauki w Warszawie
Sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej
Członek Steering Committee International Biology Olympiad


Członkostwo w towarzystwach naukowych i innych organizacjach


Członek Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Członek Rady Dydaktycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Członek Rady Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Członek Komisji Wydziału Biologii ds. nagród naukowych i dydaktycznych
Współopiekun Koła Naukowego Biologii Syntetycznej "Genesis"
Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego
Członek Molecular Biology Society of Japan
Członek Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
Członek Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie


Wykształcenie i doświadczenie zawodoweOd 2008 r. do chwili obecnej
Adiunkt na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski

2024 r.
Staż naukowy w Katedrze Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

2023 r.
Short-term Visiting Adjunct na Faculty of Basic Sciences, CCS Haryana Agricultural University

Od 2020 r. do 2024 r.
Główny specjalista w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Od 2015 r. do 2018 r.

Wykładowca kontraktowy na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Od 2013 r. do 2018 r.
Główny specjalista w Instytucie Badań Edukacyjnych
Redaktor naczelny kwartalnika Edukacja Biologiczna i Środowiskowa

2011 r.

Staż krótkoterminowy na Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, University of Tokyo

Od 2007 r. do 2015 r.
Wykładowca kontraktowy na Wydziale Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Od 2007 r. do 2008 r.
Asystent na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski

Od 2003 r. do 2008 r.
Doktorant na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski

Od 1998 r. do 2003 r.
Studia magisterskie na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski

Od 1995 r. do 1998 r.
Nauka w liceum ogólnokształcącym Tokyo Metropolitan Ohizumi High School


Nagrody i wyróżnienia2024 r.
 • Wyróżnienie Dziekana Wydziału Biologii UW za najbardziej cytowane publikacje

2023 r.
 • Wyróżnienie za zasługi dydaktyczne przyznawane przez studentów Wydziału Biologii UW
 • Członek International Advisory Committee konferencji "International Conference on Strategies for Global Food and Nutritional Security, Sustainability and Wellness", Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University w Indiach
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w United Arab Emirates University

2022 r.
 • Wyróżnienie Rektora za zasługi dla rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyróżnienie za zasługi dydaktyczne przyznawane przez studentów Wydziału Biologii UW
 • Udział w pracach jury subgroup podczas 33. Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Armenii

2021 r.
 • Nagroda Dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • Indywidualna nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia dydaktyczne
 • Wyróżnienie za zasługi dydaktyczne przyznawane przez studentów Wydziału Biologii UW
 • Nagroda Fundacji Uniwersytet Dzieci w kategorii "Webinary dla dzieci – Wykładowcy"

2017 r.

 • Nagroda specjalna “Popularyzator nauki” Fundacji Uniwersytet Dzieci

2013 r.

 • Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia dydaktyczne
 • Stypendium dla młodych naukowców w ramach projektu "Nowoczesne metody, leki i terapie w ochronie zdrowia i gospodarce Europy XXI wieku"

2011 r.
 • Nagroda główna konkursu Wykładowca Roku 2010/11 Uniwersytetu Dzieci w kategorii „wykład”
 • Stypendium stażowe w ramach projektu “Nowoczesny Uniwersytet“

2007 r.
 • Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Genetycznego za popularyzację nauki w latach 2004-2006

2006 r.
 • Nagroda dla najlepszego popularyzatora nauki na X Festiwalu Nauki w Warszawie
 • Nominacja do konkursu "Popularyzator Nauki" organizowanego przez PAP i MNiSW

2003-2005, 2005-2007
 • Stypendium Rządu Polskiego

2003 r.
 • Ukończenie studiów z wyróżnieniem na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

1997 r.
 • Stypendium naukowe Prezesa Rady Ministrów Japonii
 • Stypendium "Science Foundation for Physics within the University of Sydney"