Stacks Image 4399
Urodzony w Tokio w 1979 r.

Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wykładowca kontraktowy na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW

Redaktor Naczelny kwartalnika Edukacja Biologiczna i Środowiskowa wydawanego przez Instytut Badań Edukacyjnych

Sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej


Członkostwo w towarzystwach naukowych i innych organizacjach


Członek Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
Członek Molecular Biology Society of Japan
Członek Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika


Wykształcenie i doświadczenie zawodoweOd 2015 r. do chwili obecnej

Adiunkt na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski
Wykładowca kontraktowy na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2011 r.

Staż krótkoterminowy na Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, University of Tokyo

Od 2008 r. do 2015 r.
Adiunkt na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski
Wykładowca kontraktowy na Wydziale Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Od 2007 r. do 2008 r.
Asystent na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski
Wykładowca kontraktowy na Wydziale Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Od 2003 r. do 2008 r.
Doktorant na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski

Od 1998 r. do 2003 r.
Studia magisterskie na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski

Od 1995 r. do 1998 r.
Nauka w liceum ogólnokształcącym Tokyo Metropolitan Ohizumi High School


Stypendia i nagrody


2017 r.
Nagroda specjalna “Popularyzator nauki” Fundacji Uniwersytet Dzieci

2013 r.

Stypendium dla młodych naukowców w ramach projektu "Nowoczesne metody, leki i terapie w ochronie zdrowia i gospodarce Europy XXI wieku"

2011 r.
Nagroda główna konkursu Wykładowca Roku 2010/11 Uniwersytetu Dzieci w kategorii „wykład”
Stypendium stażowe w ramach projektu “Nowoczesny Uniwersytet“

2007 r.
Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Genetycznego za popularyzację nauki w latach 2004-2006

2006 r.
Nagroda dla najlepszego popularyzatora nauki na X Festiwalu Nauki w Warszawie
Nominacja do konkursu "Popularyzator Nauki" organizowanego przez PAP i MNiSW

2003-2005, 2005-2007
Stypendium Rządu Polskiego

2003 r.
Ukończenie studiów z wyróżnieniem na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

1997 r.
Stypendium naukowe Prezesa Rady Ministrów Japonii
Stypendium "Science Foundation for Physics within the University of Sydney"

© 2015-2018 takao.pl