Praca licencjacka Alberta Roethla została opublikowana w International Journal of Molecular Sciences! [szczegóły]

Ukazał się także artykuł na portalu Polskiej Agencji Prasowej "Nauka w Polsce" [szczegóły]
30 maja 2022 r., Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Konferencja dla nauczycieli biologii – matura z biologii w formule od 2023 r.
15 czerwca 2022 r., Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Wykład popularnonaukowy dla uczestników obozu naukowego.
Stacks Image 5
Urodzony w Tokio w 1979 r.

Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej


Członkostwo w towarzystwach naukowych i innych organizacjach


Członek Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Członek Rady Dydaktycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Członek Komisji Wydziału Biologii ds. nagród naukowych i dydaktycznych
Współopiekun Koła Naukowego Biologii Syntetycznej "Genesis"
Elektor Uniwersytet Warszawskiego
Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego
Członek Molecular Biology Society of Japan
Członek Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika


Wykształcenie i doświadczenie zawodoweOd 2008 r. do chwili obecnej
Adiunkt na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski

Od 2015 r. do 2018 r.

Wykładowca kontraktowy na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Od 2013 r. do 2018 r.
Redaktor naczelny kwartalnika Edukacja Biologiczna i Środowiskowa

2011 r.

Staż krótkoterminowy na Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, University of Tokyo

Od 2007 r. do 2015 r.
Wykładowca kontraktowy na Wydziale Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Od 2007 r. do 2008 r.
Asystent na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski

Od 2003 r. do 2008 r.
Doktorant na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski

Od 1998 r. do 2003 r.
Studia magisterskie na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski

Od 1995 r. do 1998 r.
Nauka w liceum ogólnokształcącym Tokyo Metropolitan Ohizumi High School


Stypendia i nagrody2021 r.
 • Nagroda Dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • Indywidualna nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia dydaktyczne
 • Wyróżnienie za zasługi dydaktyczne przyznawane przez studentów Wydziału Biologii UW
 • Nagroda Fundacji Uniwersytet Dzieci w kategorii "Webinary dla dzieci – Wykładowcy"

2017 r.

 • Nagroda specjalna “Popularyzator nauki” Fundacji Uniwersytet Dzieci

2013 r.

 • Stypendium dla młodych naukowców w ramach projektu "Nowoczesne metody, leki i terapie w ochronie zdrowia i gospodarce Europy XXI wieku"

2011 r.
 • Nagroda główna konkursu Wykładowca Roku 2010/11 Uniwersytetu Dzieci w kategorii „wykład”
 • Stypendium stażowe w ramach projektu “Nowoczesny Uniwersytet“

2007 r.
 • Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Genetycznego za popularyzację nauki w latach 2004-2006

2006 r.
 • Nagroda dla najlepszego popularyzatora nauki na X Festiwalu Nauki w Warszawie
 • Nominacja do konkursu "Popularyzator Nauki" organizowanego przez PAP i MNiSW

2003-2005, 2005-2007
 • Stypendium Rządu Polskiego

2003 r.
 • Ukończenie studiów z wyróżnieniem na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

1997 r.
 • Stypendium naukowe Prezesa Rady Ministrów Japonii
 • Stypendium "Science Foundation for Physics within the University of Sydney"

© 2015-2022 takao.pl