E-mail
t.ishikawa (at) uw.edu.pl
Proszę zastąpić (at) znakiem @ / Please replace (at) with @.

Miejsce pracy (Affiliation)
Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
(Department of Molecular Biology, Faculty of Biology, University of Warsaw)

Adres (Postal address)
ul. Miecznikowa 1, PL-02-096, Warszawa, Poland
lab: room 112/D
office: room 111/D
© 2015-2022 takao.pl