dr Takao Ishikawa

🇵🇱
E-mail
t.ishikawa (at) uw.edu.pl
Proszę zastąpić (at) znakiem @.

Miejsce pracy
Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Adres
ul. Miecznikowa 1, PL-02-096, Warszawa
biuro: pokój 6/C
🇬🇧
E-mail
t.ishikawa (at) uw.edu.pl
Please replace (at) with @.

Affiliation
Department of Environmental Microbiology and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Warsaw

Postal address
ul. Miecznikowa 1, PL-02-096, Warszawa, Poland
office: room 6/C