Priony drożdżowe służące do badania związków anty-prionowych

Stacks Image 1158
W laboratorium prowadzi się prace nad prionami u drożdży Saccharomyces cerevisiae.
Jeden z kierunków badań obejmuje tworzenie sztucznych prionów u drożdży
S. cerevisiae, które mają zastosowanie jako model służący do badania związków chemicznych o aktywności anty-prionowej.

Decyzją Narodowego Centrum Nauki z dnia 4 grudnia 2019 r. projekt pt.
Release and glow: dwuskładnikowy system oparty o drożdże Saccharomyces cerevisiae do ilościowych badań przesiewowych związków o aktywności antyprionowej, został zakwalifikowany do finansowania (projekt nr 501/66 GR-6220).

Projekt uzyskał w 2018 r. finansowane z grantu Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii pt. Udoskonalenie prototypu drożdżowego systemu do badań przesiewowych związków o aktywności antyprionowej w poszukiwaniu leku na śmiertelne choroby neurodegeneracyjne.

Prace prowadzone w grupie zostały zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych:

Ishikawa T., Prażmo E. (2018) Release and glow: application of split green fluorescent protein to anti-prion drug screening system in Saccharomyces cerevisiae, 41st annual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, Yokohama, Japan, November 28-30, 2018

Ishikawa T., Kruszyńska D., Szewczyk M.
(2015). Evaluation of anti-prion drugs by Saccharomyces cerevisiae expressing artificial prion. EMBO Young Scientists Forum, Warsaw, Poland, July 2-3, 2015.

Ishikawa T., Lisiecki K.
(2014). Anti-prion drug screening system based on artificial prions in Saccharomyces cerevisiae. 37th annual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, Yokohama, Japan, November 25-27, 2014.

Praca licencjacka mgr. Kamila Lisieckiego, który wykonał pracę w mojej grupie, została wyróżniona w konkursie
Złoty Medal Chemii (2013) zorganizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN. Część pracy licencjackiej została także opublikowana w artykule przeglądowym:
Lisiecki K. (2013) Molekularny Dr Jekyll i Mr Hyde. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 46(2):23-32.
Przeczytaj pracę on-line!

Publikacja, która powstała przy jego udziale, została opublikowana w Fungal Genetics and Biology w październiku 2019 r.:
Ishikawa T., Lisiecki K. (2020) Anti-prion drug screening system in Saccharomyces cerevisiae based on an artificial [LEU2+] prion.
Przeczytaj pracę on-line!Struktura topoizomerazy I w konformacji kinazy fosforylującej czynniki splicingowe

Stacks Image 1182
Celem projektu jest ustalenie struktury topoizomerazy I człowieka działającej jako kinaza czynników splicingowych oraz mechanizmu jej działania. Projekt jest realizowany we współpracy z grupą prof. Wiktora Koźmińskiego z Wydziału Chemii UW z wykorzystaniem metod spektroskopii NMR.


Studenci biorąc udział w badaniach stają się również autorami doniesień na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Ishikawa T., Prażmo E. (2018) Release and glow: application of split green fluorescent protein to anti-prion drug screening system in Saccharomyces cerevisiae, 41st annual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, Yokohama, Japan, November 28-30, 2018

Grudziąż K., Górka M.J., Frieske D., Ishikawa T., Koźmiński W. (2017) NMR studies of human MeCP2 – large protein with long disordered regions. EUROMAR2017 – European Congress on Magnetic Resonance, Warsaw, Poland, July 2-6 2017

Grudziąż K., Sztyler A., Przygońska K., Koźmiński W., Ishikawa T. (2016) Role of the unstructured fragment of human topoisomerase I in kinase activity. 39th annual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, Yokohama, Japan, November 30 - December 2, 2016

Sztyler A., Przygońska K., Szewczyk M., Grudziąż K., Ishikawa T. (2016) The quest for a key features of the kinase activity of human topoisomerase I: characterization of interacting domains of topoisomerase I and SRSF1 splicing factor. 39th annual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, Yokohama, Japan, November 30 - December 2, 2016

Grudziąż K., Sztyler A., Przygońska K., Koźmiński W., Ishikawa T. (2016) Role of the unstructured fragment of human topoisomerase I in kinase activity. Bio2016 Congress, Wrocław, Poland, September 13-16, 2016

Ishikawa T., Kruszyńska D., Szewczyk M. (2015). Evaluation of anti-prion drugs by Saccharomyces cerevisiae expressing artificial prion. EMBO Young Scientists Forum, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, July 2-3, 2015

Ishikawa T., Lisiecki K. (2014). Anti-prion drug screening system based on artificial prions in Saccharomyces cerevisiae. 37th annual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, Yokohama, Japan, November 25-27, 2014

Grudziąż K., Szewczyk M., Ishikawa T. (2014). How to find active site of topoisomerase I acting as kinase? 37th annual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, Yokohama, Japan, November 25-27, 2014


Obecnie w grupie są:

Aleksander Woźniak (II rok MU; MISMaP)
Paweł Małecki (II rok MU; MISMaP)
Weronika Dudzińska (II rok MU; Centrum Nauk Sądowych)
Adrian Iwaniuk (I rok MU)
Klaudia Bondaruk (III rok)
Albert Roethel (III rok)


Pod opieką tutorską są następujący studenci MISMaP:

Łukasz Bałut
Albert Roethel
Szymon Łuczko
Weronika Pyter


Prace magisterskie wykonali m.in.:

dr Maja Cieplak-Rotowska (pracę doktorską wykonała w Zakładzie Biofizyki Wydziału Fizyki UW)
dr Kamil Grzyb (pracę doktorską wykonał w
Université du Luxembourg)
dr Katarzyna Hooks (pracę doktorską wykonała w
Faculty of Life Sciences, University of Manchester)
dr Dorota Kulesza (pracę doktorską wykonała w
Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN)
dr Joanna Ledwoń (pracę doktorską wykonała w
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)
dr Aleksandra Skrajna (pracę doktorską wykonała w
Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN)
mgr Sara Banerjee (obecnie doktorantka w
Centre de recherche sur le cancer, Université Laval)
mgr Agata Bąk (obecnie doktorantka w
National Institute of Cardiovascular Research)
mgr Marek Bukowicki (obecnie doktorant w
Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN)
mgr Karolina Rokosz (obecnie doktorantka w
Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN)
mgr Agnieszka Sztyler (obecnie doktorantka w
Charité – Universitätsmedizin Berlin)


Staż naukowy odbyły:

© 2015-2020 takao.pl