Priony drożdżowe służące do badania związków anty-prionowych

Stacks Image 1158
W laboratorium prowadzi się prace nad prionami u drożdży Saccharomyces cerevisiae.
Jeden z kierunków badań obejmuje tworzenie sztucznych prionów u drożdży
S. cerevisiae, które mają zastosowanie jako model służący do badania związków chemicznych o aktywności anty-prionowej.

Decyzją Narodowego Centrum Nauki z dnia 4 grudnia 2019 r. projekt pt.
Release and glow: dwuskładnikowy system oparty o drożdże Saccharomyces cerevisiae do ilościowych badań przesiewowych związków o aktywności antyprionowej, został zakwalifikowany do finansowania (projekt nr 501/66 GR-6220).

Projekt uzyskał w 2018 r. finansowane z grantu Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii pt. Udoskonalenie prototypu drożdżowego systemu do badań przesiewowych związków o aktywności antyprionowej w poszukiwaniu leku na śmiertelne choroby neurodegeneracyjne.

Wyniki prowadzonych badań zostały opublikowane w publikacjach:

  • Ishikawa T. (2021) Saccharomyces cerevisiae in neuroscience: how unicellular organism helps to better understand prion protein?
  • Ishikawa T., Lisiecki K. (2020) Anti-prion drug screening system in Saccharomyces cerevisiae based on an artificial [LEU2+] prion.
Obecnie przygotowywana jest kolejna publikacja z udziałem studentek i studentów, którzy będą jej współautorami.

Prace prowadzone w grupie z udziałem studentek i studentów zostały także zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych:

  • Małecki P., Woźniak A., Ishikawa T. (2020) Anti-prion drug screening system based on split GFP and mCherry fluorescent proteins expressed in the yeast Saccharomyces cerevisiae. 43rd annual meeting of the Molecular Biology Society of Japan (on-line conference), December 2-4, 2020
  • Ishikawa T., Prażmo E. (2018) Release and glow: application of split green fluorescent protein to anti-prion drug screening system in Saccharomyces cerevisiae, 41st annual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, Yokohama, Japan, November 28-30, 2018
  • Ishikawa T., Kruszyńska D., Szewczyk M. (2015). Evaluation of anti-prion drugs by Saccharomyces cerevisiae expressing artificial prion. EMBO Young Scientists Forum, Warsaw, Poland, July 2-3, 2015.
  • Ishikawa T., Lisiecki K. (2014). Anti-prion drug screening system based on artificial prions in Saccharomyces cerevisiae. 37th annual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, Yokohama, Japan, November 25-27, 2014.

Praca licencjacka mgr. Kamila Lisieckiego, który wykonał pracę w mojej grupie, została wyróżniona w konkursie
Złoty Medal Chemii (2013) zorganizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN. Część pracy licencjackiej została także opublikowana w artykule przeglądowym:
Lisiecki K. (2013) Molekularny Dr Jekyll i Mr Hyde. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 46(2):23-32.
Przeczytaj pracę on-line!Inne projekty

Stacks Image 1182
Praca licencjacka Alberta Roethla pt. "BioS2Net: holistyczna, sekwencyjno-strukturalna analiza biomolekuł z wykorzystaniem metod głębokiego uczenia" została opublikowana jako artykuł naukowy w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences.

Roethel A., Biliński P., Ishikawa T. (2022) BioS2Net: Holistic structural and sequential analysis of biomolecules using a deep neural network. Int. J. Mol. Sci., 23(6):2966. [HTML]


Obecnie w grupie są:

Klaudia Bondaruk (II rok MU)
Nella Tuczko (III rok)
Tomasz Buko (III rok)


Pod opieką tutorską są następujący studenci MISMaP:

Weronika Sławińska
Stanisław Szleszkowski
Marcelina Nowakowska
Dawid Uchał


Prace magisterskie wykonali m.in.:

dr Sara Banerjee (pracę doktorską wykonała w Centre de recherche sur le cancer, Université Laval)
dr Marek Bukowicki (pracę doktorską wykonał w
Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN)
dr Maja Cieplak-Rotowska (pracę doktorską wykonała w
Zakładzie Biofizyki Wydziału Fizyki UW)
dr Kamil Grzyb (pracę doktorską wykonał w
Université du Luxembourg)
dr Katarzyna Hooks (pracę doktorską wykonała w
Faculty of Life Sciences, University of Manchester)
dr Dorota Kulesza (pracę doktorską wykonała w
Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN)
dr Joanna Ledwoń (pracę doktorską wykonała w
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)
dr Karolina Rokosz (pracę doktorską wykonała w
Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN)
dr Aleksandra Skrajna (pracę doktorską wykonała w
Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN)
mgr Agata Bąk (obecnie doktorantka w
National Institute of Cardiovascular Research)
mgr Paweł Małecki (obecnie doktorant w
Universität für Bodenkultur Wien)
mgr Grzegorz Ścibisz (obecnie doktorant w
Vienna BioCenter)
mgr Agnieszka Sztyler (obecnie doktorantka w
Charité – Universitätsmedizin Berlin)
mgr Aleksander Woźniak (obecnie doktorant w
Pracowni Chemii Kwantowej Wydziału Chemii UW)


Staż naukowy odbyli:

© 2015-2022 takao.pl