Stacks Image 5
R.markDIY to program R służący do automatycznej oceny kart odpowiedzi. Do odczytania kart należy użyć programu AnswerSheetDIY dla komputerów z systemem operacyjnym macOS. Nazwa programu R.markDIY pochodzi od podobieństwa do funkcji oferowanych przez komercyjny program – Remark (https://remarksoftware.com).
R.markDIY wymaga instalacji pakietu R. Zaleca się także korzystanie z RStudio.


Stacks Image 11
Aktualna wersja R.markDIY wraz z dokumentacją i szablonem karty odpowiedzi w formacie .docx
© 2015-2024 takao.pl