E-mail
t.ishikawa (at) uw.edu.pl
Proszę zastąpić (at) znakiem @ / Please replace (at) with @.

Miejsce pracy (Affiliation)
Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
(Department of Environmental Microbiology and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Warsaw)

Adres (Postal address)
ul. Miecznikowa 1, PL-02-096, Warszawa, Poland
office: room 6/C
© 2015-2024 takao.pl