Stacks Image 884
Logo, które widać po lewej stronie zostało stworzone na potrzeby 1. edycji Niezwykłej Szkoły Naukowej na UW. Odbyły się jeszcze dwie kolejne edycje tego przedsięwzięcia – 3. edycja Niezwykłej Szkoły Naukowej na UW zakończyła się w czerwcu 2018 r.

Niestety z powodu braku dalszego finansowania, projekt zostaje zawieszony na czas nieokreślony. Mając jednak w pamięci wiele ciepłych słów wypowiedzianych przez uczestników tego programu, będę starał się w przyszłości o jego wznowienie!
© 2015-2024 takao.pl